תקנון גולש כללי

כללי

 1. אנו שמחים על בחירתך (להלן "הגולש") להיכנס לאתר/ים Askimo.com Askimo.co.il Askimo.com (להלן "האתר" ו/או "החברה") ו/או לכל עמוד ו/או מחלקה שלו. האתר מהווה פלטפורמה טכנולוגית אשר מקשרת בין מומחים לגולשים, באמצעות מערכות וידאו ומציע תכנים בתחומים מגוונים הניתנים בכלים כגון: ספריית סרטים, הרצאות בשידור חי, ייעוצים בוידאו צ'אט, שאלות ותשובות, וובינרים וכד'.
 2. כל האמור בתקנון זה בהקשר לאחריות החברה או האתר, תהא הכוונה גם לשותפיה, מנהליה, עובדיה ומי הפועלים מבא כוחה.
 3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 1. בכפוף לתקנון זה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, להתייעץ בוידאו צ'אט עם מומחים מתחומים שונים, לצפות בסרטים, להשתתף בהרצאות בשידור חי, לשאול שאלות, וכן להירשם ולהשתמש במגוון שירותי האתר השונים (להלן "השירותים" ו/או "שירותי האתר").
 2. חובתך כגולש להקפיד ולעיין בתקנון האתר ובתנאי השימוש של האתר. עצם כניסתך לאתר וגלישתך בו ו/או שימוש באחד משירותי האתר, הן שירות בחינם, והן שירות בתשלום מהווה אישור והסכמה לתקנון זה, לתנאי השימוש באתר ולתנאי השימוש בשירות.
 3. אם אינך מסכים לתקנון האתר ו/או לתנאי השימוש בשירות, כולם או חלקם , אינך רשאי לעשות שימוש ב ASKIMO לכל מטרה שהיא.

כללי התנהגות באתר ושימוש בשירות

 1. החברה רשאית לסרב ו/או לחסום כל גולש להשתמש בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר, לחסום את חשבונו בכל עת שהיא, ומכל סיבה שתהיה, וזאת ללא הודעה מוקדמת. השימוש באתר הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצידך לתנאים אלה.

אחריות אישית

 1. השימוש באתר ובשירות יהיה על אחריות המשתמש בלבד, האתר והשירותים המוצעים בו מיועד לציבור בכללותו ועל כן המידע המובא בו עומד לרשות ציבור הגולשים As Is ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו, ועל האתר ו/או החברה המפעילה לא תחול כל אחריות בגין פגיעה מכל סוג שהוא העשויה להיגרם למשתמש בגין שימוש באתר על כל מגוון שירותיו, בתכנים שבו וביעוץ המומחים על כל סוגיו.
 2. ידוע לגולש כי האתר מהווה פלטפורמה טכנולוגית המקשרת בין מומחים לגולשים. המומחים לא מייצגים את האתר, והאתר אינו מייצג את המומחים.
 3. האתר מציע תכנים בתצורה של סרטים, שאלות ותשובות, וובינרים והרצאות מומחים. התכנים המוצעים הם במגוון נושאים; כלכלה, עסקים, משפטים, רוחניות, אקדמיה, ועוד. יתכן שבתהליך קליטת התכנים, יפלו טעויות.
 1. אם ברצונך להשתמש בתכנים המוזכרים לעיל, עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באתר תהיה על אחריותך בלבד. הצגת המידע באתר אינה מהווה המלצה כלשהי מטעם האתר ו/או החברה ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי עם מומחה. המידע המופיע באתר כולל גם מידע שמוצג על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות על ידי מומחים.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

 1. פרטייך האישיים, כפי שנמסרו על ידך לאתר, ישמרו באתר לצרכי תיעוד, זיהוי והעברת מידע.
 2. האתר יוצר קבצי COOKIES במחשבך האישי ומהם אוסף מידע על תחומי העניין שלך, כפי שבאו לידי ביטוי באתר עצמו. המידע הנאסף באמצעות ה- COOKIES משמש את החברה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר ולהתאים באופן אופטימאלי את התכנים והמידע המועברים אלייך. האתר כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת מסמך זה.
 3. בנוסף משמשים קבצי ה- COOKIES לזיהויך על ידי האתר והאתרים הנלווים אליו ובכך הם חוסכים את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר. ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי COOKIES במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלוונטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.
 4. האתר שומר על חסיון המידע המועבר בין הגולש והמומחה . יחד עם זאת, נשמרים נתונים מסוימים באתר וזאת תחת אבטחה מקובלת וסבירה. נתונים כגון: הסטוריית השאלות והתשובות, מצב החשבון, פרטים אודות השיחות אותן קיימת. נתונים אלו נועדו לשמש אותך הגולש והם מוצגים בפנייך באזור האישי שלך באתר. המידע הנשמר באתר הוא לצרכי תיעוד וישמש בין היתר לצרכי בירור והתחשבנות בין הגולש והחברה, ולא לצורך אחר. האתר אינו מקליט ו/או שומר את תוכן השיחה בין הגולש והמומחה.
 5. החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי הלקוח, עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה. האתר ומפעיליו נוקטים אמצעי זהירות סבירים בכדי לשמור ולשמר את החומר באתר, למנוע גישה לא מורשית אל החומר וכן למנוע פגיעה מכל סוג שהוא בו ו/או מחיקתו. במקרה בלתי סביר של פגיעה מכל סוג שהוא בחומר המוצג באתר, לא תחול כל אחריות על האתר ומפעיליו.
 6. מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו יידרש האתר על-ידי רשות מוסמכת, הפועלת מכוח סמכות חוקית, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותו (ובכלל זה כתובות,IP במידה שאלה מצויות בידי האתר). יפעל האתר על-פי החוק וימסור את המידע הנדרש.

תקלות טכניות, תמיכה וגיבוי

 1. החברה אינה מתחייבת ששירות האתר, יינתן תמיד כסדרו, יהיה ללא הפסקות, לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות, יהיה חסין מפני פריצות, חסין מפני תקלות, נזקים וקלקולים. ידוע למשתמש כי שירות האתר מתנהל באמצעות מחשב-שרת שאינו בשליטת או בחזקת החברה.
 2. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש עקב תקלה או שיבוש בשימוש בשירותי היעוץ אונליין עם המומחה, לרבות בגין הפסקות (זמניות או קבועות) בשירות. לא תישא בעלות קבלת שירותים חלופיים, אובדן הודעות שנשלחו למשתמש או על ידו, כניסות בלתי מורשות לכתובת הייחודית וכל פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של שאלות ו/או תשובות שהוצגו באתר.

זכויות קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר ו/או עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, התוכנה, קוד מחשב, יישום, אפליקציית וידאו צ'אט, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, לרבות שם האתר ו/או הדומיין שלו (ASKIMO), הדמות הוירטואלית המלווה את האתר, כולל שם הדמות ASKIMO, מידע המוצג באתר, סרטים, סרטי הסברה והדרכה, הינם קניין רוחני בלעדי של החברה והאתר. המידע והסודות המסחריים והתיעוד הקשור בשירות הם קניינם של האתר והחברה.
 2. מוצהר בזאת כי אין הגולש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השירות. סימני המסחר והשירות, בין אם נרשמו ובין אם טרם נרשמו, באתר הנם קניינו של האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי חומר כלשהו הקשור באתר. כמו כן אין לעשות זאת על ידי הפעלת תוכנות אוטומטיות של רובוטים, זחלנים וכד'. היה וברצונך להעתיק, להציג, להפיץ חומר או תוכן כלשהו עלייך לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.

פרסום

 1. החברה, או האתר או כל מי שהחברה תחליט, יהיו רשאים להציג בפני גולשי האתר פרסומות מסחריות. פרסומות כאלה יכול שתהיינה בצורה של הודעות באתר, מודעות בעמוד הWeb , פרסומים על פעילויות באתר, הזמנות לוובינרים ולהרצאות, או בכל דרך אחרת שתחליט החברה.
 2. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכן הפרסומות או דברי הדואר המסחריים שישוגרו אל משתמשי האתר . כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו לגורם שמטעמו נשלח דבר הדואר או למפרסם המודעה, לפי העניין.
 3. הצגת מודעות הפרסום באתר אינה מהווה המלצה או עידוד לרכישת השירותים, או הנכסים המוצעים בו למכירה. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולש ובין המפרסם הנוגע בדבר.
 4. הפרסומות המוצגות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי החברה. לחיצה על באנר פרסומי, הודעת טקסט פרסומי או כל פרסום אחר, מהווה אישור לכך שהגולש נותן את הסכמתו שאותו גוף המפרסם באתר עשוי לאסוף נתונים אודות הגולש, ולפנות אליו ישירות.

גולשים שגילם מתחת ל 18

 1. גולש מתחת לגיל 18 רשאי לקרוא, לעיין ולצפות בתכני האתר השונים ללא כל מגבלה.
 2. שרותי הייעוץ לגולש אשר גילו מתחת לגיל 18, בתחומים המחייבים זאת על פי חוק,יינתנו רק לאחר שהוריו או האפוטרופוסים של הגולש יקיימו שיחת וידאו עם המומחה בה יאשרו את קבלת הייעוץ וזאת בהתאם לדרישת המומחה.
 3. ההצהרה על גילו של הגולש, הינה מחייבת ובאחריותו הבלעדית של הגולש. חובתו ליידע את המומחה על גילו ולהמציא אישור מתאים מהוריו. זאת באותם תחומים המחייבים זאת, והרשומים בסעיף 3 לעיל.

הפסקת השירות

 1. החברה רשאית לבטל הסכם זה ולהפסיק את שירותי האתר כליל, ו/או להפסיק את שירותי היעוץ, ו/או להפסיק את שירותי היעוץ של מומחה ספציפי. כמו כן תוכל להקפיא זמנית את מתן שירותי האתר ו/או שירותי היעוץ, ו/או שירותי יעוץ של מומחה ספציפי בכל עת שתמצא. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין שינויים כאמור.
 2. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין. החליטה החברה לבטל הסכם זה ו/או החליטה החברה להפסיק את מתן שירותי האתר כליל, לא תהיה החברה מחויבת בשמירת המידע ו/או ההודעות הנמסרות באתר והיא תהיה רשאית למוחקן בלא גיבוי.לגולשים לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין שינויים כאמור.
 3. החברה תוכל לשנות מעת לעת את שירותי האתר, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, בלא צורך במתן הודעה מראש לגולשים. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או להצריך הסתגלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכד'. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין שינויים כאמור.

שיפוי

 1. הגולש מתחייב בזה כי ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה מפעילי האתר, או מי מטעמה בגין כל תביעה, נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט שייגרמו להם, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, עקב הפרת התחייבויות הגולש בתנאי שימוש אלה. לרבות בגין שימוש שלא בתום לב, שלא לצרכים שלשמו נועדו, לרבות פעולות שנעשו בזדון.

דין ושיפוט

 1. על תנאים אלה, על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ויראו את ההסכם בין הצדדים כאילו נחתם בתל-אביב יפו.
 2. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל, תהיה הסמכות הייחודית לדון בכל תביעה בין הצדדים בקשר עם תנאים אלה.

 

 

תקנון לשימוש במערכת הראיונות של   ASKIMO

נולג' און ליין (קיי.או.אל) בע"מ (להלן: "החברה") מאפשרת למשתמשי האתרים http://en.askimo.com

http://www.askimo.com | http://he.askimo.com |  http://www.askimotv.co.il

 המופעלים על ידה ( להלן: "האתר") לצלם ולהקליט ראיונות עם מומחים וגולשים, סרטים בצפייה ישירה, ראיונות בצפייה ישירה באמצעות מערכת הוידאו של האתר (להלן " מערכת ההקלטה של האתר"). מטרתו של תקנון זה היא להסדיר ולקבוע את התנאים שיחולו על צילום סרטוני ראיונות, על השידורים הישירים של מומחים באמצעות מערכות ההקלטה והשידור של האתר (להלן:"הסרטון").

1. כללי

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס לנקבה ולהפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך. אין לראות בהוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחיות בלבד.

במסגרת תקנון זה -

"משתמש" - כל אדם המראיין או מתראיין, לרבות מומחה, בסרטון וידאו באמצעות מערכת ההקלטה של האתר, לרבות כל מי שהתקשר עם החברה בהסכם נפרד לעניין השתתפות בסרטונים (בין אם כמראיין או כמרואיין).

2. המשמעות של תקנון זה

2.1. שימוש במערכת ההקלטה של האתר, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או חלקם,עליך להמנע מלעשות שימוש במערכת ההקלטה של האתר.

2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

3. שימוש במערכת ההקלטה של האתר

3.1. השימוש במערכת מוגבל לצילום ראיונות בלבד. ניתן לקיים את הראיונות עם כל אדם ביחס לעניין שבתחום מומחיותו, ו/או כל נושא אחר (להלן:"מומחה") ובלבד שהן המראיין והן המרואיין הם בני 18 ומעלה.

3.2. החברה רשאית למנוע ממשתמש כלשהו להשתמש במערכות ההקלטה והשידור של האתר באופן מלא או חלקי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.

3.3. משתמש שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

3.4. למען הסר ספק, אין במניעת אפשרות השימוש במערכת (באופן זמני או בלתי מוגבל) כאמור בסעיף 3 זה כדי לפגוע או להגביל את זכויות החברה בסרטון שנוצר על ידי אותו משתמש, לרבות זכויות הקניין הרוחני על פי סעיף 6 להלן, זכויות השימוש על פי סעיף 7 להלן ו/או כל זכות אחרת העומדת לחברה לפי תקנון זה.

4. תמורה

המשתמש לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא או פיצוי ו/או החזר הוצאות עבור הקלטת הסרטון באמצעות מערכת ההקלטה של האתר ו/או עבור ההשתתפות בו (בין אם כמראיין ובין אם כמרואיין) ו/או בקשר עם השימוש בסרטון על ידי החברה בכל אופן שהוא, כמפורט בתקנון זה, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כאמור.

5. ההרשמה למערכת ההקלטה של האתר.

5.1. השימוש במערכת ההקלטה של האתר כרוך בהרשמה, שבמסגרתה יש למסור מידע אישי. מסירת פרטים אלה לאתר מתבצעת ביוזמת המשתמש ובהסכמתו המלאה.

5.2. כל משתמש שישתתף בסרטון מסכים בזאת כי החברה תכלול את שמו ותמונתו ו/או פרטים אודות המומחיות שלו במסגרת הסרטון ו/או במקום אחר במסגרת האתר.

6. זכויות קנייניות בסרטון

6.1. סרטון שנוצר על ידי המשתמש וכל זכויות היוצרים בסרטון כאמור יהיו שייכים לחברה באופן בלעדי ויהוו את קניינה הרוחני והבלעדי של החברה (להלן: "הקניין הרוחני").המשתמש מאשר שהסרטון נוצר באופן ייחודי עבור האתר. ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ביחס לסרטון שבו השתתף (בין כמראיין, בין או כמרואיין, או בין כמרצה) ו/או לזכויות היוצרים בו והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה עתידית ביחס לסרטון ו/או לזכויות היוצרים בו.

6.2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את הסרטון ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בסרטון או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של החברה. יודגש, כי המשתמש מוותר על כל דרישה לקבלת העתק של הסרטון.

7. השימוש בסרטונים

7.1. החברה רשאית להעלות את הסרטון לאתר( או לכל אתר אחר של החברה) ו/או לאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה. הסרטון והתכנים המוצגים בו יהיו זמינים הן באמצעות הסלולאר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל האתר. למען הסר ספק, עצם אישור תקנון זה על ידי המשתמש מהווה הסכמה להעלאת הסרטון לאתר.

7.2. החברה תהיה רשאית לערוך את הסרטון (ללא פגיעה מהותית בתוכן) ולהשתמש בחלק ממנו בלבד. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בעניין עריכת הסרטון כאמור. עם זאת, ניתן לפנות לחברה בנושא זה והפנייה תשקל בהתאם לגופו של עניין.

7.3. בנוסף לאמור לעיל, החברה רשאית לעשות כל שימוש בסרטון , על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות כל שימוש מסחרי, ובכלל זה לצורך יחסי ציבור.

7.4. החברה רשאית לבצע בסרטון כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור) ללא כל הגבלת זמן.

7.5. לחברה שמורה הזכות להסיר, למחוק או לא להעלות את הסרטון לאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי. לחברה אין כל חובת עדכון למשתמש קודם להסרת או מחיקת הסרטון ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת או אי העלאת הסרטון.

8. אחריות לתכני המשתמש

8.1. המשתמש רשאי להקליט במערכת ההקלטה של האתר ראיונות בכל תחום שהוא , ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה.

8.2. המשתמש לא ישתמש בסרטון כדי להציע את מתן שירותיו, לשם קידום כל עסק אחר שלו, לשם הצעת מוצרים ו/או פעולות דומות. המשתמש לא יכלול במסגרת הראיון את פרטי הקשר שלו (כגון מספר טלפון, דואר אלקטרוני ו/או פרטים אחרים שמטרתם יצירת קשר איתו), והוא לא יזמין את הצופים בסרטון ליצור עמו קשר שלא באמצעות האתר. המומחה לא יעשה כל פעולה אחרת שמטרתה לעקוף את הוראות סעיף 8.2 זה.

8.3. להלן רשימה של תכנים והתבטאויות שאין להקליט במערכת ההקלטות של האתר וכן פעולות שאין לבצע באמצעות האתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שהחברה תהיה סבורה שיש למנוע את הקלטתם במערכת ההקלטות של האתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש.למען הסר ספק,אין להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, מצהיר המשתמש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):

· להשתמש במערכת ההקלטה של האתר אך ורק לצורך קיום ראיונות.

· לא להקליט תכנים שיש בהם לשון הרע

· לא להקליט תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לאתר;

· לא להקליט כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה; מבלי לגרוע מן האמור, להימנע מפגיעה בזכויות מוסריות של יוצרים (אף אם בידך הרשאה לעשות שימוש ביצירה), ובין היתר להקפיד על ציון שם היוצרים לצד יצירות, בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין. לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;

· לא להקליט כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו (לרבות על פי צוו איסור פרסום) או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

· לא להקליט תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;

· לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;

· לא להקליט תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;

· לא להקליט תכנים בעלי אופי מאיים;

· לא להקליט תכנים פורנוגראפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;

· לא להקליט תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;

· לא להקליט תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;

· לא להתחזות לאדם אחר, למשתמש אחר או למי מטעם החברה;

· לא להקליט תוכן שיש בו המרדה או הסתה;

· לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;

· לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;

· לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, חסות, קידום מכירות, תעמולת בחירות, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך במפורש ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה והוראות החברה;

· לא להשתמש במערכת ההקלטה של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;

· לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;

· לא להשתמש במערכת ההקלטה של האתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו.

9. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפצי להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.