2. חברה נשלטת זרה (יועד פרנקל)

שידור זה הנו פרטי.
אם ברשותך הסיסמא של הצפייה, אנא הזן אותה בתיבה מטה