8. דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים (אלעד רוזנטל)

שידור זה הנו פרטי.
אם ברשותך הסיסמא של הצפייה, אנא הזן אותה בתיבה מטה