טיפים להגשת בקשה בהלוואה בערבות המדינה

מספר צפיות: 5881

המומחים: דרור כהן "המרכז הישראלי לשיווק"

קטגוריה: הטלוויזיה של העסקים

טיפים ל הגשת בקשה ל הלוואה בערבות המדינה מאת דרור כהן, מנכ"ל חברת היועצים "המרכז הישראלי לשיווק"


קרא עוד
שלח לחבר/השלום לכל בעלי העסקים הקטנים והבינוניים.

שמי דרור כהן, מנכ"ל חברת היועצים "המרכז הישראלי ושיווק".

אנו מלווים מאות עסקים להגשת בקשות להלוואות בערבות מדינה.

הנושא של היום:

·         הערבות שמדינה נותנת לבנקים.

·         מי שיכול לקחת ישירות מהבנק ללא עזרת הקרן לעידוד עסקים קטנים ובינוניים עדיף.

·         ככל שיותר משלים, כך הסיכוי שלי לקבל הלוואה גדל יותר.

הגשת בקשה להלוואה בערבות מדינה

מטרות ההלוואה – לעזור לעסקים קיימים לצמוח ולגדול ולפרטיים להקים עסק חדש.

 

מסלולי הלוואות

—            מסלול הון חוזר – לעסקים בצמיחה שסובלים מפער תזרימי.

—            מסלול השקעות – הרחבת עסק קיים או רכישת מכונות (נדרשת השקעת בעלים של 20%).

—            מסלול עסקים בהקמה – הלוואות לעסקים חדשים (סיכוי נמוך - נדרשת השקעת בעלים של 20%).

—            מסלול צוק איתן – הטבות מיוחדות לעסקים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, או שבעל העסק היה בשירות מילואים בתקופת המבצע.

 

הגדרות

עסקים קטנים - בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון ₪ בשנה שקדמה לבקשה.

עסקים בינוניים - בעלי מחזור מכירות שנתי שלא עלה על 100 מיליון ₪ ולא פחת מ- 25 מיליון שקלים בשנה שקדמה לבקשה.

עסק בהקמה - הינו עסק העומד באחד מהתנאים הבאים:

—            עסק אשר טרם החל לפעול (בפרט אם תחילת הפעילות כרוכה בביצוע השקעות בפועל).

 

 

הגדרות

—            עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטאטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.

—            עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרות אשראי כלל, ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.

—            בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום המגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 מיום הקמתו.

 

תנאי ההלוואה

—            סכום ההלוואה - סכום ההלוואה המקסימאלי, בין בשלב אחד ובין בכמה שלבים, ייקבע עפ"י מחזור העסקים של העסק המבקש , כדלקמן:

—            עסק בהקמה - עד 500,000 ₪; כאשר הביטחונות ל  300,000 ₪ הראשונים יהיו 10% מהסכום, ול - 200,000 ₪ הנוספים 25% .

—            עסקים בעלי הכנסה שנתית של עד 6.25 מיליון ₪ - עד 500,000.

—            עסקים בעלי הכנסת שנתית שבין 6.25 מיליון ₪ ל- 100 מיליון ₪ - עד 8% ממחזור ההכנסות.

 

תנאי סף לקבלת הלוואה בקרן

—            העסק הינו עסק קטן או בינוני, המאוגד בישראל.

—            מחזור שנתי: עד 100 מיליון ₪.

—            היעדר חובות שטרם הוסדרו לרשויות המס.

—            חשבונו של העסק ו/או חשבונו הפרטי של מי מבעליו אינו מוגבל ו/או מעוקל בבנק ולמיטב ידיעת הבנק אינו מוגבל ו/או מעוקל בבנק כלשהו, ולפי הצהרתם בכתב של בעלי העסק, חשבונותיהם אף אינם עומדים להגבלה.

—            בעל העסק הלווה הצהיר בכתב, כי אין לבנק כלשהו תביעה משפטית נגד העסק ו/או בעליו, וכי העסק אינו מצוי בכינוס נכסים ו/או פירוק, ואין ננקטים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

—            לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כפגום בחשבונות הלווה.

—            הלווה חתם על ויתור על סודיות בנקאית לצורך בדיקת העסק ובעליו על ידי הגוף המתאם, לרבות העברת כל אינפורמציה שתידרש לגוף המתאם לשם בחינת הבקשה.

הלווה יתחייב לשתף פעולה עם הגוף המתאם הוועדה, לרבות העמדת המידע והמסמכים הנדרשים לצורך הבדיקה הכלכלית לפני ביצוע ההלוואה.

—            לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן "העולה העצמאי", שהועמדה בשנת 2012 ואילך, או קרן היצואנים, וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

—            במידה וקיימת חברת אם אשר קיבלה הלוואה בקרן על סמך מאזן מאוחד עם חברות הבת שלה, לא יוכלו חברות הבת לגשת בבקשה לקרן.

—            כל עוד לא תיפרע ההלוואה במלואה מתחייב הלווה לא תהיה כל משיכת הון מכל סוג שהוא ע"י הלווה, בעל עניין בלווה או בן משפחתו, בעל מניות בלווה וכל מי מטעמם של כל אלה.

—            תאושר משיכת משכורות ברוטו ע"י הלווה, בעל עניין בלווה, בעל מניות בלווה או בן משפחתם מדרגה ראשונה של הנ"ל עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק.

—            לאחר חלוף שנתיים וחצי מיום העמדת ההלוואה יהיו בעלי המניות של הלווה רשאים למשוך בכל שנה עד 50% מהרווח השנתי הנקי והניתן לחלוקה בדרך של דיבידנד או באמצעות פירעון הלוואת בעלים.

—            לא ניתן לקבל הלוואה בערבות מדינה במידה ויש כזו קיימת אלא עם 50% מיתרת הקרן כבר שולמה.

—            תקופת ההלוואה עד 60 חודשים – עד 6 חודשים גרייס.

 

 

הבנקים שזכו במכרז ההלוואות

—            בנק הפועלים.

—            בנק המזרחי.

—            בנק מרכנתיל דיסקונט.

—            בנק אוצר החייל .

הגוף המתאם : חברת גיזה או משרד רו"ח בן דוד.

 

 

תהליך קבלת ההלוואה
מרגע הגשת הבקשה

 

מסמכים נדרשים להלוואה

1        . דוח רשם חברות (לחברה בלבד).

2        . דו"חות כספיים מבוקרים שלוש שנים אחורה.

3        . מאזן בוחן לשנה הנוכחית.

4        . דוחות כספיים חברות קשורות

5        . במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה, דוחות רווח והפסד ושומות מס.

6        . דו"ח אובליגו ודפי חשבון של העסק לחודשיים האחרונים ושל חברות קשורות

7        . במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה דוחות מע"מ וביטוח לאומי שנה אחרונה

8        . אם קיימת תכנית עסקית, אנא צרף אותה.

9. בעת הגשת התוכנית יש להמציא הוכחת תשלום, בגובה 250 ₪ .

10. קורות חיים של מנהלי העסק.